Home / Magazin / Nilüfer Erbil’in kaleminden Taşların dünyası

Nilüfer Erbil’in kaleminden Taşların dünyası

Doğal taşlar enerji güçleri ve Chakra

Chakra vücuttaki enerji merkezleridir. Sürekli devir halindedir. Bu yüzden Sankrit’çe tekerlek anlamına gelen chakra adı verilmiştir. Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya iten bu dönüştür. Cinsiyete bağlı olarak sağa ya da sola doğru döndüklerinden erkekle kadının enerjileri birbirini tamamlar. Erkekte sağa doğru olan chakra dönüşünün kadında zıt yönde olmasının açıklaması budur. Değerli taşlarla çalışırken söz konusu olan enerji merkezlerinin yönünü izleyebilirsiniz.

‘Değerli ve yarı değerli taşlar’ diye adlandırdığımız ve genelde takı olarak kullandığımız taşların insanlar üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğ unu biliyor musunuz?

Taşlar, yoğun ve dengesiz enerji dağıtmalarına, enerji dengesi oluşturmalarına ya da Enerjiyi daha yüksek frekanslara çıkarmalarına bağlı olarak bazı niteliklere sahiptirler. Var olan her şey, titreşim yoğunluğu farklı düzeylere göre değişen yaşam enerjisinden ibarettir. Fiziksel düzeydeki yaşam enerjisi madde olarak görünür. Ruhsal düzeyde ise, bilinç dışında cesaret, zevk, şefkat, merhamet vb. özelliklerle kendini belli eder.

İnsan bedeni karmaşık bir enerji sistemidir. Bedenimiz iç içe geçmiş olan ve aura denen birçok enerji alanıyla çevrelenmiş durumdadır.

  1. Fiziksel Beden(eterik)
  2. Duygusal ve Zihinsel Beden AURA
  3. Ruhsal Beden(spritüel)

Üstümüzde taşıdığımız taşlar doğrudan eterik bedeni etkiler.

Enerji sistemimizin bir kısmını da çakralar oluşturur. Aura yı birleştiren çarka lar aynı zamanda, içlerinden yaşam enerjisinin aktığı kanallardı r. 7 ana çakramız vardır. Yukarıdaki resimde 7 ana çakramı z gösterilmiştir. 7.çakra başımızın üstünde olup sırasıyla aşağıya doğru 6.,5….çakralar şeklinde iner.

ÇAKRA İSİM RENGİ BULUNDUĞU YER

Her çakranın bir rengi vardır. Taşlar da renklerine göre bu çakralara etki ederler. Taşların doğru kullanılabilmesi için kısaca bu bilgilere ihtiyacimiz olacak.

CHAKRA-KÖK CHAKRA

  1. Makatla üreme organlarının arası nda bulunur. Kuyruksokumuyla bağı vardır ve aşağıya açılır.
  2. Renk: Parlak alev rengi.
  3. Temel ilke: Var olmak için maddi irade.
  4. Bedendeki İlgili Bölgeler: Omurga, kemikler, dişler ve tırnaklar gibi bedendeki tüm sert bölgeleri. Makat, düz ve kalın bağırsaklar prostat bezi. Kan ve hücre yapımı.
  5. İlgili salgı bezleri: Böbreküstü bezleri.

 

1.Chakranın Amacı ve İşlevi:

Onu açmayı başaranlar dünyadaki yaşamı tüm yönleriyle kabullenecekler, fiziksel varlıklarına evet diyecekler ve dünyasal güçlerle uyum içinde yaşamaya ve davranmaya hazı r olacaklar. Diğer chakraların yaşamsal temelini oluşturur ve yaşam gücünün kaynağıdır. İç dengeyi sürdürebilmek için kök chakra yedinci chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır.

Değerli Taş Terapisi:

Akik: Ciddiyet, dayanıklılık ve sükunet sağlar. Olumsuz duyguları çözüp iç benliği korur. Kendinize güven duymanızı sağlar ve cinsel organları aktive eder.

Hematit: Güç ve enerji sağlar. Canlandırıcı bir etkisi vardır. Gizli enerjileri hareket ettirir. Böylece zayı şık hallerinin üstesinden gelmenize yardım eder ve hastalıktan sonraki iyileşme dönemini destekler. Kanın ve hücrelerin sağlıklı bir yapıda olmasını sağlar.

Kırmızı yeşim taşı: Yeşil-kırmızı yeşim taşı sizi toprak ananın temel gücü ve sabırlı sevgisi ile bağlar. Alçakgönüllülüğ ü ve bencil olmamayı öğretir. Kanınızı güçlendirir ve size canlılık, kararlılık, güç ve sabır verir. Fizik bedeni temizler, dönüştürür, iç kuvveti ve huzuru bulduğumuz doğal yaşam çevrimlerinde bir güvenlik duygusu oluşturur.

Granat: Dürtü, irade, özgüven ve başarı sağlar. Bilinmeyene gözümüzü açar ve durugörüyü destekler. Cinsel dürtüleri teşvik eder ve dönüştürücü, canlandırıcı bir enerjiye dönüşmesine yardım eder. Fiziksel olarakta cinsel organların iyileşmesine yardımcı olur ve kan dolaşımını canlandırır.

Kırmızı Mercan: Yaşamsal, akıcı enerji verir. Kan hücrelerinin yapılması nı destekler. Kararlılık sağlar ve aynı zamanda hayat gailesi içinde sürüklenirken kendi benliğinize tutunmanıza yardımcı olur.

Yakut: Saşaşmaya ve değişime götüren yaşamsal ve sıcak yaratıcı enerji verir. Fiziksel ve ruhsal sevgi arasında, cinsellik ve ruhsallık arası nda uyumlu bir sentez kurar ve böylece yeni deneyimlere açık hale getirir.

CHAKRA-KUYRUKSOKUMU CHAKRASI

Cinsel organların üstündedir. Kuyruksokumu bağlantılıdır ve öne doğru açılır.

Renk: Turuncu. Temel ilke: Varlığın yaratıcı üremesi.

Bedendeki İlgili Bölgeler: Leğen kuşağı kemikleri, üreme organları, böbrekler, mesane. Kan, lenf, mide suyu ve sperm gibi bütün sıvılar.

İlgili salgı bezleri: Yumurtalık, prostat bezi, erbezleri.

2.Chakranın Amacı ve İşlevi:

Süzülmemiş, ilkel duyguların, cinsel enerjilerinin ve yaratıcılığı nın merkezidir. Tüm biyolojik yaşamın kaynağı olan su ile tanımlanır ve astrolojik düzlemdeki duygusal küreye karşılık gelir. Kuyruksokumu chakrası yoluyla, doğanın tümünden geçen enerjileri dölleme ve alma işlemine katılırız.

Değerli Taş Terapisi: Karnel: Dünyanın yaratıcı enerjisiyle ve güzellikle ilişki kurmanızı sağlar. Tamamen şimdiki zamanda yaşamanıza yardım eder ve zihninizin yoğunlaşma gücünü arttırır. Yaratı cı güçleri canlandırır.

Aytaşı: Sizi, kendi duygusal zenginliğ inize açar. Duyarlı, alıcı ve harkulade yanlarınızla birleş tirir. Duygularınızdan korkmanızı engeller ve duygusal dengenizde uyum sağlayıcı bir etki yaratır. Fiziksel olarak tıkanmış lenf bezlerini temizler. Kadınlarda hormon seviyesini dengeler.

CHAKRA-GÖBEK CHAKRASI

Göbeğin iki parmak kadar üstündedir. Öne doğru açılır. Renk: Sarıdan altın rengine kadar çeşitli nüanslar.

Temel ilke: Varlığın şekillenmesi

Bedendeki İlgili Bölgeler: Sırtın altı, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğ er, dalak, safrakesesi, otonom sinir sistemi.

İlgili salgı bezleri: Pankreas (karaciğer).

Check Also

Kültür ikizimiz,; ‘Yunanlar’

Canan Çınar ile Dünya Kenti Londra İngiltere’ye MÖ 1600’lü yıllarda gelen bir topluluk; ‘Yunanlar’ bu hafta Dünya Kenti Londra’da. Tarihi araştırmalardan …