Home / Sağlık / Cinsellik / Eş ve evlilik problemlerine CBT ile müdahale

Eş ve evlilik problemlerine CBT ile müdahale

Akıl-Vücut Sağlık Terapisti ve Yüksek NLP-CBT uzmanı fievket Gül, günümüzde çok görülen eşler arası iletişim bozukluklarıyla ilgili çalışmalarının ve müdahalelerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Eş ve partner ilişkilerinin bozulması na neden olan ana faktörler arasında;

 • Uzun ve yorucu saatler çalışmak
 • İyi vakit geçirmek için zaman bulamamak
 • Farklı değer ve inançlara sahip olmak
 • Değişik dünya modeline-bakış açısına sahip olmak
 • Eğitim ve kültür seviye farkları
 • Boş vakitlerini değerlendirme anlayışının uyuşmaması
 • Ortak dinlenme, eğlenme ve hobi anlayışlarına sahip olunmaması
 • Evlilikten önce eşlerin birbirlerini yeteri kadar tanımamasi
 • Gelecekle ilgili ortak hedef ve planların belirlenmemesi
 • İç kaynakla kapatisendeki farklılık
 • Erkek-kadın iş bölümünün geleneksel görüş, anlayış ve kültüre dayanması
 • Kadının yeri evidir filozofisinin hala geçerli olması
 • Kadının beyni sanki erkeğin beyninden daha zayıf olduğu gorüşünün devam etmesi
 • Geleneksel örf, adet ve inançların batı dünyasında yaşamakla gelen çelişkilerin devamı
 • Konuşmaya ve sohbet etmeye kaliteli vaktin ayrılmaması
 • Kişisel ihtiyaçların ve arzuların anlaşılmaması ve saygı gösterilmemesi vs….

 

Geçmişten taşınan takıntılar

Buna ilavetten geçmişten taşınan kişisel zorlukların, takıntıların, negatif deneyimlerin ve hatıraları n da eşler üzerinde bıraktığı kalı cı izlerin, eş ilişkilerinde bilinç veya bilinçaltı kökenli etkileri olduğ unu belirtti.

Çocukluk döneminde yaşanan travma, korku, derin duygusal acılar, üzüntü, sıkıntı, fobia, saldırı, tecavüz, suçluluk, kayıp, ayıplık gibi duyguların (emotions and feelings) erginlik çağındaki düşünce, duygu ve davranışlarına doğrudan hükmettiğine dikkat çeken fievket Gül, “Eğer, eşler arasındaki uyumsuzluk ve problemler bundan kaynaklanıyorsa (örneğin: bir tarafın cocuklarına veya eşine bağırma, itimatsızlık ve şüphe alışkanlığın kontrol altına alınamaması ve devam etmesi) çocukluk döneminden taşınan yüklerin, takıntıların ve kısıtlamaları n NLP-CBT müdahalesiyle ölümlü, kalıcı ve kökten çözüm aranması çok önemli ve zaruridir” şeklinde sözlerine devam etti.

Çözüm

“Öncelikle ilişkilerin bozulmasına neden olan sorunların beraberce irdelenmesi gerekir. Uzlaşmaya kavuşmak icin her iki tarafın da % 100 bir gayret sarfetmesi kaçı- nılmazdır. İlişkilerin humanist bir taban ve eşitliğe dayanması, kişisel hataları ve eksikleri kabullenmede çekimser davranmamak ve ortak hayat-gelecek hedeflerin ve planın belirlenmesi gerekir.

Altı aylık gibi bir sureç içinde, eşlerin ideal bir arkadaş, kan kardeş gibi davranmalari, her şeyi paylaşmaları, birbirlerinden hiç bir konuda beklenti içinde olmayan humanistlik, kibarlık, naziklik, hürmetlik iceren candan, samimi bir arkadaşlık ve dostluk ortamını oluşturmak en büyük bir pozitif adımdır. Bu altı aylık dönemin ardından durumun bir değerlendirilmesi yapılır. Hayat yolculu- ğuna beraber devam edilip, edilmiyeceğ inin kararının büyük bir karşılıklı olgunluk ve saygı içinde alınması gereklidir”. Yani hedef, sonuçta her iki tarafın ve herkesin kazançlı çıkmasıdır.

Şevket Gül, eş sorunlarına ve problemlerine çözüm getirecek stratejilerin üretilmesini ve geçmişe ait takıntıların etkisinden NLP-CBT terapi müdahalesi ile kurtulmak isteyen vatandaşları- mızın ilk yardımlarını GP’ lerinden aldıktan sonra kendisiyle irtibata geçebileceklerini belirtti.

(CBT: Cognitive Behaviour Therapy (Düşünce, Duygu ve Davranış modelini işleyen yüksek psikoloji bilimsel dali, NLP: Neuro Linguistic Programming ) Tel: 020 8886 1119. gulshev@aol.com

Check Also

Sizi şişmanlatan gıdaları tespit edin

şimdi bizim toplumda Sağlıklı beslenme kursları veren Yemek Kulübü, York Test ile vücudun 113 yiyeceğe toleransını saptıyor. Başağrısından halsizliğe, sivilceden …