Home / Sağlık / Ruh Sağlığı / İngiltere’de bunama hastalığı yaygınlaşıyor

İngiltere’de bunama hastalığı yaygınlaşıyor

Yaşlı nüfusun hastalığı olarak da bilinen Demans (Bunama) rahatsızlığı, yaşlı nüfusun giderek arttığı İngiltere’de en yaygın rahatsızlıklardan birisi haline geliyor. 800 binin üzerinde hastanın bulunduğu ülkede sosyal bakım ve tedavi için yılda £23 milyar harcanı yor.

Alzheimer’s Research Trust isimli kuruluşun verilerine göre Bunama hastalığı İngiltere’de sağlık teşkilatı na yılda £23 milyar maliyet yaratıyor. Kuruluşa göre ülke genelinde 822,000 kişi bunama rahatsızlığından muzdarip. Oxford Üniversitesi’nin hazırladığı rapor kişi başına harcamaların miktarı yılda ortalama £27,647 dolayında.

İngiltere’de yapılan bir araştırma dünyada bunama rahatsızlığından şikayetçi kişilerin sayısının bu yıl sonunda 35 milyona ulaşacağını ortaya koydu. Araştırma sonuçlarının önceki tahminlerin kat kat üstünde bir rakam olduğuna dikkat çeken bilim adamları, gelecekte Alzheimer ve diğer demans hastalarının dünyaya maliyetinin sanılandan daha fazla olacağını belirtti. Londra’da Kings Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre bu tür hastalı klara yakalananların sayısı önümüzdeki 20 yılda neredeyse ikiye katlanarak 657 milyona varacak. 2050 yılına gelindiğinde ise bu rakam 115 milyon olacak. Artışın başlıca sebebi ise özellikle gelişmiş ülkelerde yaşam süresinin hızla uzaması.

Aşırı kilo ve şeker gibi faktörler bunamayı körüklüyor

Ayrıca aşırı kilo yüksek kolesterol ve şeker hastalığı gibi demansı körükleyen faktörler de tırmanışta. Demans genelde 60 65 yaşın üzerindekileri etkiliyor. Şu anda bu tür hastalıklara yakalananların üçte ikisi gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Ancak yoksul ülkelerin refah düzeyi yükseldikçe rakamların çığ gibi büyümesi bekleniyor. Rapora göre hiçbir hükümet bu boyutta bir krize hazı rlıklı değil. İngiltere’deki Alzheimer Derneği’ de bu araştırmanın karşı karşıya olunan sorunun boyutları nı ortaya koyduğunu söyledi.

Alzheimer, Demans ve beynin algılama kapasitesini etkileyen diğer hastalıklar yalnızca hastalar için değil onlara bakanlar sağlık sistemi ve bu sistemin mali yükünü taşıyan çalışan nüfus için de bir sorun. Uluslararası Alzheimer Hastalığı örgütü diğer ülkelere de Avustralya, Fransa, Kore ve İngiltere’nin izinden giderek bu hastalığa karşı eylem planları hazırlama çağrısı yaptı.

Dr Bilginer bunamanın nedenlerini anlatıyor

Hızla ilerlemesi beklenen Demans hastalığı aslında nedir? Türkler’de yaygın mı? önlemleri nelerdir? gibi sorulara yanıt bulmak için Uzman Doktor Tahsin Bilginer’le görüştük. Her hastalıkta olduğu gibi bu tür rahatsızlıklarda da erken teşhisin büyük önem taşıdığını önemle vurgulayan Uzman Doktor Bilginer, bu hastalığın en büyük sebebinin dolaşım bozukluğu olduğuna değindi.

Demans (bunama) nedir?

Kişinin normal hayatına devam etmesini sağlayan vasışarını kaybetmesi Demans, yani bunamadır. Kişide yavaş yavaş unutkanlık başlar ve kendi karakteriyle alakasız davranı şlar sergiler. Demans ilk başladığı zaman, kişi günlük olayları unutur. Yıllar önce yaşadığı şeyleri hatırlar, fakat yaşadığı gün içersinde yağtıkları nı yada önceki gün ne yaptığını unutur. Bunun en yaygın örneği, yemeğin ocakta unutulmasıdır.

Hangi zihinsel fonksiyonları etkiler?

Kişinin ilk olarak hafızasını etkileri, daha sonra unutkanlık sürecini arttı rır, yorum yapma gücünü duşürür ve karekteristik özelliklerini etkileri.

Bunamanın en sık rastlanılan belirtileri nelerdir?

Çok zeki olan birinin aniden unutkanlı k problem yaşamaya başlaması, olaylar karşısında muhakeme yapma gücü yitirilir, alınganlık ve agrasişik başlar.

Bunama ile Alzheimer arasındaki fark nedir?

Aslında genel olarak bakıldığında ikisi arasında çok belirgin bir fark yok. Sadece Alzheimer hastalığı belirtileri suratle baş gösterir, çok hızlı ilerler ve ırsi olarak da kişiye geçebilir. Demans ise farklı hastalı klardan kaynaklı olarak meydana gelir ve ırsi değildir. Tansiyonu, dolaşım bozukluğu, yaşlılık gibi durumlarda Demans problem ortaya çıkabilir.

Bunama’nın tedavisi var mı?

Bunama ve Alzheimer gibi rahatsızlı klar aniden ortaya çıkar ve çoğu zaman kişi bu durumu farketmez. Hastalık iyice ilerledikten sonra kişi ve etrafındaki insanlar bu durumu hissetmeye başlar. Bu gibi durumlarda erken teşhis çok önemli. Ne kadar erken fark edilirse bu rahatsı zlığın ilerlemesi o kadar çabuk engellenebilir. Bu tür hastalıkların kesin tedavisi yok. Erken fark edildiğ i taktirde ilaç tedavisi var. ilaç desteği ile unutkanlığın derecesi mümkün olduğu kadar önlenmeye çalışılır. Anticholinesterases ilaçlar gurubuna giren Reminyl, Exelon ve Aricett ilaçları Demans türü rahatsı zlıklarda kullanılan başlıca haplardandı r.

Bunama hastalığının en önemli nedenleri nelerdir?

Bu durum daha çok dolaşım bozuklukları ndan kaynaklanmakta. Dolaşım bozukluğu, beyinde bazı damarların tıkanmasına ve hasarlara neden olur. Bu durumda Demans’ı n başlangıcı sayılır. Kolestrol, tansiyonu, dammar sertliği, dolaşım bozuklukları Demans rahatsı zlığının en önemli sebepleri arasında yer almaktadır.

Türkçe konuşan toplumda bu hastalığın yaygınlık durumu nedir?

Benim gördüğüm kadarıyla Türkler’de bu durum çok fazla yaygın değil. Fakat şunu da söylemekte fayda var; Bu rahatsızlık daha çok ileri yaşlarda görüldüğü için, toplumumuzun sayısınında gün geçtikçe arttığını ve yaşlı nüfusunda buna oranla yükseliş gösterdiğini düşünürsek bu hastalığa ilerki yıllarda daha sık rastlayacağı mız sonucuna varabiliriz.

Bunama en çok hangi yaşlarda görülür?

Genellikle 60 yaş ve sonrası insanlarda görülür. Fakat en fazla 70 ile 80 yaşları arasında görülmekte. Bu rahatsızlık İngilizler’de çok yaygın. Çünkü İngilizler’in yaşlı nüfusu herkesin de bildiği gibi çok fazla. Erkeklerde 80, kadınlarda 85 yaşları nda kendini gösterir. Fakat önceki yıllarla karşılaştırdığımızda, mesela 5 yıl öncesinde bu yaş sınırı, erkeklerde 75, kadınlarda 80’di. Yapılan araştırma sonuçlarına göre beş yılda %5’lik bir artış görüldü. Bu hastalığı n, yaşlı nüfus arttıkça, önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağıda elde edilen araştırma sonuçları arasında.

Check Also

Sizi şişmanlatan gıdaları tespit edin

şimdi bizim toplumda Sağlıklı beslenme kursları veren Yemek Kulübü, York Test ile vücudun 113 yiyeceğe toleransını saptıyor. Başağrısından halsizliğe, sivilceden …